Jak to funguje?

Bioimpedanční analyzátory složení těla pracují na principu měření různých složek proudových odporů při průchodu referenčního vzorku tělesnými strukturami. Následně jsou rovnicemi vypočítány hodnoty složení těla v absolutních hodnotách i procentuálně – tuk, aktivní tělesná hmota celkově i s odečtem vodního podílu, celková tělesná voda. Vyšetření je rychlé, pohodlně opakovatelné, pohotově zpracované do trendových a dalších nadstandardních zpráv.

Proč použít bodystat?

Tento přístroj je nejpřesnější analyzátor. Dle výsledků můžete upravit svůj jídelníček a trénink. Při pravidelné analýze vidíte svůj vývoj a výsledky svého snažení. Díky trendové zprávě můžete být upozorněni na riziko vzniku kardiovaskulárních chorob.

Nabízíme

Manager program

Analýza složení těla, tlaku a tepu, váhový trend.

Welness program

Detailní analýza tuku, svalové hmoty, vody, tlaku, rozpor tepové frekvence s doporučením hodnot pro Vaší fyzickou aktivitu, riziko kardiovaskulárních chorob, analýza váhy, BMI, výpočet příjmu kcal/Kj na den a další.